آخرین روزای با هم بودنه             دیگه کم کم وقت رفتن رسیده حالا هر لحظه برام غنیمته          فرصت دیدنه تو سر رسیده تو میخوای سفر کنی از شهر من          تو میخوای من تک و تنها بشینم خاطراته روزای عشقمونو          توی کوچه های شهرم ببینم آره این خیابونا این کوچه ها          شاهدای خسته ی عشقه منن بعد رفتنت همین خیابونا          تو گوشم اسمتو فریاد میزنن
دسته ها : از یاد رفته
سه شنبه دوازدهم 9 1387
X